Diverse links
- Voresbolig.dk

- Tegninger
--- 1. Facader
--- 2. Grundplan
--- 3. Grundplan m.kloak
--- 4. Grundplan hems
--- 5.JPH fundament
--- 6. JPH Bjælkelag m.bem
--- 6a. JPH Bjælkelag
--- 7. JPH Tagkonstruktion m.bem
--- 7a. JPH Tagkonstruktion
--- 8. Husplacering grund
--- 9. Tværsnit m.beskrivelser
--- 10. Hus med grundkoter

--- Skærmtegning x
--- Landmåler
--- 01 Grundplan
--- 02 Fundament og Kloak
--- 03 Gitterspær opholdsstue
--- 04 Gitterspær Terrasse
--- 05 Bjælkespær spisestue
--- 06 Bjælkespær1 Køkken_bryggers

--- 20 Reglar sydvæg
--- 21 Reglar nordvæg
--- 25 Spær og tagvinduer


--- 07 Pktfundament_limtræssøjle
--- 08 Rem på fundament
--- 09 Dør på fundament
--- 10 hjørnevinduer
--- 11 Beklæd_kipdrager_detalje

Google